Dedicated to excellence, grounded in professional seniority and diverse experiences

LEGAL SERVICES

Dedicated to excellence, grounded in professional seniority and diverse experience, AA+ Partners provides quality legal services on a wide range of legal areas with particular focus on business and commercial law. The partners have specialized experience also in the field of administrative and civil law (family law included) and aspects of litigation & arbitration. It provides the full range of legal services including, but not limited to, tailored market-driven legal advice and representation, due diligence and legal risk assessments.

LEGAL CONSULTING

AA+ Partners also offers legal consultancy to local and multinational private and public agencies on projects and policy matters pertaining to the legal system in Albania. They provide the full range of services in this area including assessment, review and reporting on the legal framework and impacts, legislative drafting and provision of specialized training to a wide range of stakeholders on the development of the Albania legal system.

About us

AA+ Partners was established in Tirana, Albania, as a partnership founded by two prominent lawyers each bringing together over 25 years of legal experience. It offers excellent in-depth knowledge of all aspects of the legal system, derived from a combination of expertise of the judicial system, construction of legislation and provision of services to international and local commercial businesses.

Each partner has contributed extensively to the development of Albanian legislation, and have been intrinsically involved in the application and interpretation of such laws. They have imparted their knowledge in having been integral to the training of many aspiring young lawyers in Albania and to wider stakeholders.

Dedicated to excellence, grounded in professional seniority and diverse experience, AA+ Partners provides quality legal services on a wide range of legal areas with particular focus on business and commercial law. The partners have specialised experience also in the field of administrative and family law and all aspects of litigation. It provides the full range of legal services including, but not limited to, tailored market-driven legal advice and representation, due diligence and legal risk assessments.

AA+ Partners also offers legal consultancy to local and multi-national private and public agencies on projects and policy matters pertaining to the legal system in Albania. Partners are ideally positioned to provide specialised trainings to a wide range of stakeholders on the development of the Albania legal system. They provide the full range of services in this area including assessment, review and reporting on the legal framework and impacts, legislative drafting and provision of training.


team

AA+ Partners was established as a partnership founded by two prominent lawyers each bringing together over 25 years of legal experience. Other well-known Of-Counsels are attached to, each of them having almost the same seniority and diverse legal experience. Currently, a team of eleven attorneys and supportive staff is available to the partnership.

Arjana Fullani

Dr. Arjana Fullani is a prominent lawyer in Albania bringing to the partnership over 25...

Ardjana Shehi

Av. Ardjana Shehi MBA CIPD is an experienced commercial lawyer (since 1992). 'Highly Regarded' by IFLR...

Of-Counsels

Other well-known legal Of-Counsels are attached to this partnership each of them having almost the...

Partners & Attorneys

Our Attorneys are distinguished for their qualifications, deep knowledge and experience in specific areas of law, including but not limited to EU law.

job vacancy

publication image

Job Vacancy

Nëse jeni një avokat dhe keni dëshirë të bëheni pjesë e një ekipi të dedikuar ndaj konsulencës ligjore dhe avokatisë, tani keni mundësi të bëheni pjesë e AA+ Partners pasi zyra jonë po zgjerohet. Ju ftojmë të na dërgoni një CV në adresën [email protected] deri më datë 28.02.2022.

Detyrat tuaja do të jenë:

 • Kërkimi ligjor dhe hartimi i materialeve ligjore, opinioneve juridike, shkresave të ndryshme për llogari të klientëve në fusha të ndryshme të të drejtës, duke përfshirë atë civile, tregtare, familjare, administrative, të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes kundër diskriminimit, dhunës, dhe grupeve vulnerabël, etj.
 • Pjesëmarrja në faza të ndryshme të projekteve të konsulencës për politika dhe strategji të caktuara legjislative.
 • Këshillimi dhe përfaqësimi ligjor i klientëve përpara gjykatave ose organeve administrative, etj.

Kompetencat tuaja:

 • Eksperiencë profesionale prej të paktën pesë vitesh.
 • Zotërimi i licencës së ushtrimit të profesionit të avokatit.
 • Rezultate mbi mesatare gjatë studimeve të diplomës së drejtësisë;
 • Zotërimi një titulli masteri shkencor ose profesional do të ishte i mirëpritur.
 • Zotërimi i mirë i gjuhës angleze, të folur dhe të shkruar, dhe dëshirën për të perfeksionuar më tej njohuritë.
 • Gatishmëria për të punuar në skuadër, për të komunikuar lirshëm, dhe për të menduar në planin strategjik.

membership

Partners and attorneys of AA+ Partners and Of-Counsels are licensed by the Albanian Bar to practice law in the Republic of Albania. Partners of AA+ Partners are members of International Bar Association (IBA)

publications

Partners of AA+ Partners and Of-Counsel

publication image

Komentari Elektronik – “Gjykimi në Gjykatën e Lartë”

KOMENTARI ELEKTRONIK

publication image

Publications of Av. Arjana Fullani

 • Florjan Kalaja and Dr. Arjana Fullani. Adjudication in the Supreme Court. European University of Tirana & Open Society Foundation Albania (November 2019). ISBN: 978-9928-236-96-8
 • Co-Author of the book ‘Family Law’ (2007)

Author of many studies and articles published during 1998 – 2020 in:

 • The right of individuals to seek social benefits (A study of European Community, local expert) (1998)
 • The legal framework on the social services in Albania (A study of World Bank, legal expert) (2000)
 • Family law in Albania under the International Family Law. Some Comparative Overview No.1 (90) January – March 2017, Albanian Socio-Economic Review
 • Personal properties of the consorts during the community propriety regime. No.2 (91) April – June 2017, Albanian Socio-Economic Review
 • Legal Position of Family Members in the Context of Family Reunion: Albania Case. No.3, VOL 3, May 2017, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy

 

publication image

Publications of Of-Counsels

Of-Counsels have authored several publications on across legal topics, have published many articles in domestic and foreign publications and have co-authored legal books available to Albanian legal community.

publication image

Publications of Av. Ardjana Shehi

 • Co-Author of Bankruptcy Manual Book for Judges (funded by World Bank) (2005)
 • Co-Author of Albanian-English / English-Albanian Law Dictionary (1999)
 • Co-Author of Commentary Book on Legal Aid Law and Judicial Tariffs (2020)

Author of many articles published during 1995 – 2020 in:

 • “Collateral Conversion in Cross-Border Infrastructure Financing Projects”/ Justicia no. 14 (2020)  International Scientific Journal ISSN 2223-8654
 • MONITOR Magazine (contributor to this weekly publication on Albanian economy)
 • Advantage (American Chambers of Commerce publication)
 • GMB Publishing
 • International Law Office – Corporate Tax; BNA International
 • IFLR
 • Contributor to various publications prepared on the basis of surveys performed with regard to Albanian laws: Doing Business surveys, etc.
 • Author of several articles on Human Rights (1997-2005)
publication image

Publications of Associates

Our Associates are authors of several articles and other publications, published in foreign and domestic forums and other legal publications.

contact

Contact form

 
 

Contact us

+355 4 223 4990

“Abdyl Frasheri” Street
Hekla Center
Build. 31, Entr. A, 6th Floor
Unit 18
1001 Tirana, Albania

8262